یخچال دونار DR 366T
چنین محصولی برای فروش یافت نشد!