یخچال دونار DNR 366T
چنین محصولی برای فروش یافت نشد!