یخچال دونار DNR 412TH
چنین محصولی برای فروش یافت نشد!