هود مورب لمسی شیشه خم مشکی
چنین محصولی برای فروش یافت نشد!