هود مورب دکمه ای شیشه خم مشکی
چنین محصولی برای فروش یافت نشد!